Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 25.01.2021, 16:58

Персональний сайт вчителя Артеменко Наталії Іванівни

Меню сайту
Категорії розділу
Досвід роботи [1]
Нормативні документи [8]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Нормативні документи [ Додати статтю ]

Поради, щодо написання власного висловлювання

Однією з головних частин тесту ЗНО з української мови та літератури є створення власного висловлення. Таке завдання з’ясовує.наскільки учасник тестування вміє сформувати і грамотно написати зв’язне повідомлення у вигляді тексту, чи може він проаналізувати поставлену проблему, дати свій варіант її бачення та розуміння. Також важливим є вміннялогічно структурувати це повідомлення,дотримуючись правил композиційної побудови текстуі відтворюючи всі її рівні.

Теза - важливий змістовий, композиційний, логічний ланцюжок, що організує текст і слугує для розвитку думки. Це коротко сформульована провідна думка твору, статті, доповіді, правильність якої необхідно довести.

Тут ми презентуємо гіпотезу висловлення проблеми,тож саме теза є відправним пунктом наших міркувань. Для того, щоб шлях розгортання думки, її аргументації та резюмування був правильним, слід чітко сформулювати тезу,  виголосившитаким чином проблему. У реченні-тезі окреслено проблему, яку необхідно розгорнути,  прокоментувати, а власну позицію аргументувати вдало дібраним і застосованим доказовим матеріалом.

Аргументація має бути переконливою і спиратися на такі рівні: логічність доказів та послідовність їх мовної презентації,доречність аргументів,їх життєвість, тобто конкретність, а не абстрактністьēĊта різноманітністьĘĊ

Важливим засобом аргументування є приклади з творів художньої літератури чи інших видів мистецтва, історичні факти, власний досвід. Однак варто розуміти,що сила цих прикладів не однозначна - більшої уваги у переконанні мають факти з історії чи життя відомих історичних осіб, які є частиною загального історичного досвіду людства. Залучення до засобів аргументації прикладів із художньої літератури чи інших видів мистецтва збагачує міркування, підсилює авторську позицію і характеризує вас як вдумливого, розумного читача, обізнаного зі світовою літературою як мистецтвом слова.

Удало дібрані приклади з історичного минулого або сьогодення, з творів художньої літератури чи власного життєвого досвіду допоможуть переконати читача в доречності ваших думок і засвідчать рівень вашої вікової, знаннєвої, суспільної та громадянської компетентності.

Варто ретельно продумати, наскільки застосований вами аргумент виконує покладене на нього смислове навантаження і логічно вписується у хід вашого міркування. Логічність дуже важлива під час висвітлення вашої погляду й у переконанні опонента в його слушності.

Логічність виявляється у композиційному структуруванні етапів розгортання думки, послідовному викладі власних міркувань і наведених аргументів, у дотриманні причинно-наслідкових зв'язків між попередньою та наступною думкою, доречністю використаних фактів, їх смисловою мотивацією. Саме логіка торує шлях до оптимального розуміння думки мовця, зумовлює прийняття, а нелогічність, неприйняття його позиції. Логікою називають здатність людини правильно, тобто логічно мислити, послідовно викладати власні міркування.

Окрім логічності, важливим змістовим організатором тексту є послідовність викладу думок, яка реалізується дотриманням смислових зв'язків між попереднім і наступним реченнями. При цьому попереднє речення, як правило, є смисловим підґрунтям для подальшого розгортання думки. Допомагають логічно й послідовно передати перебіг думок автора в тексті вставні слова й словосполучення, які унеможливлюють виявлення власної констатуючої (на мою думку, я вважаю, як мені здається й ін..) та емоційної (на щастя, на радість, на жаль, як не прикро) позиції автора, визначають черговість застосованих аргументів (по-перше, по-друге, у першому випадку, з одного боку, з іншого боку).

У висновку резюмується чітка позиція автора щодо гіпотетичного розв'язання поставленого питання, і ця позиція є наслідком усього міркування.  Допомагають оформити висновок такі слова і вирази (отже,  тож, що ж, як бачимо, підбиваючи підсумки, з огляду на сказане, обміркувавши проблему та ін.). Зверніть увагу на те,що кожен висновок чітко акцентує позицію автора,навіть якщо проблема неоднозначна і знайти її розв'язання складно.

Висновок, якщо він сформульований грамотно й конкретно послідовно випливає із попередніх міркувань логічно пов'язаний із висунутою тезою, запропонованими аргументами, наведеними прикладами  свідчить про ваше вміння конструювати мислення і, відповідно, мовлення за законами логіки, послідовності, змістовності. А також демонструє навички структурування думки, вміння побачити головне і другорядне,знайти раціональну зернину в обдумуванні поставленої проблеми.

Для кращого усвідомлення поставленого перед вами завдання створити власне висловлення, тобто виявити рівень сформованості текстотворчих і мовленнєвих умінь і навичок,наводимо перелік тих мовленнєвих компетентностей,якими має володіти випускник під час виконання відкритого завдання з розгорнутою відповіддю.

Він має уміти:

 • висловлювати власні думки з приводу запропонованої теми;
 • логічно викладати власні міркування й доречно та правильно їх аргументувати;
 • підтверджувати свої аргументи доречними прикладами з літератури, інших видів мистецтва, історії, суспільно-політичного життя та правильно ці приклади інтерпретувати;
 • наводити приклади з власного життя та пояснювати їх у контексті запропонованої теми;
 • дотримуватися необхідного стилю мовлення і використовувати відповідний стиль мовлення;
 • добирати точні, виразні  мовні засоби  для  вираження  думок, грамотно оформлювати висловлювання згідно з правилами орфографії та пунктуації;
 • робити вмотивовані висновки.

Власне висловлення може бути побудоване в один із таких способів:

 1. Теза;
 2. Перший аргумент;
 3. Другий аргумент;
 4. Приклад із художньої літератури чи іншого виду мистецтва;
 5. Приклад із історії, суспільно-політичного чи власного життя;
 6. Висновок.

Або

 1. Теза;
 2. Перший аргумент
 3. Приклад із художньої літератури чи іншого виду мистецтва;
 4. Другий аргумент;
 5. Приклад із історії суспільно-політичного чи власного життя;
 6. Висновок.

!!! Зверніть увагу, що КОЖЕН аргумент повинен бути проілюстрований прикладом!

Не може бути, що один із аргументів підтверджений двома прикладами, а інший - жодним. У такому разі один із прикладів не оцінять.

Пропонуємо зразок власного висловлення

Прочитайте наведений текст:

Усі ми прагнемо бути успішними людьми, але життя не завжди сприяє нашій самореалізації.

До кого ж приходить успіх у житті?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва, зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо, історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200-250 слів). Текст обсягом до 200 слів екзаменатори не перевірятимуть.

Кожна людина прагне у своєму житті досягти успіху та само реалізуватися. Проте добре відомо, що не кожному це під силу. Варто пригадати слова французького імператора Наполеона

І Бонапарта: «Перемога належить найнаполегливішим». Я не можу не приєднатися до такого погляду. Гадаю, наполегливість і цілеспрямованість - ключ до успіху. Спробую пояснити, що саме дає мені підстави так думати (теза).

По-перше, люди, які поставили перед собою ціль і впевнено крокують до неї, перемагають усі перешкоди, завжди досягнуть свого. Вони готові віддати себе важкій праці та постійно самовдосконалюватись (перший аргумент).

Проілюструвати це твердження може роман В.Підмогильного «Місто». Головний персонаж твору - Степан Радченко, сільський хлопець, який поїхав до великого міста вчитися.

У Києві він відкриває в собі талант письменника. Завдяки наполегливості, рішучості та вмінню зосередитися на поставленій меті Степан пише твориĖĊ які друкують у газетах. Та Радченко не зупинився на цьому. Юнак самостійно опанував правила написання сценарію та згодом досяг великих успіхів у цій справі. І критик, який спершу навіть не бажав вислухати хлопця, дав позитивну оцінку його творам (приклад із художньої літератури).

По-друге, успіх приходить до того, хто, попри невдачі, знаходить у собі сили встати й піти далі (другий аргумент). Тут варто згадати українського боксера Віталія Кличка. Це зараз він успішний, відомий, є чемпіоном світу з боксу. Та мало хто пригадує ті сторінки біографії Кличка, коли він уже втрачав віру в себе та планував залишити спорт. Адже після кількох поразок уже не хочеться йти далі. Проте Віталій зібрався з силами і завоював пояс чемпіона. (приклад із життя).

Отже, підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що успіх приходить у житті до тих людей, які впевнено йдуть до поставленої цілі. Потрібно бути наполегливим, вольовим та цілеспрямованим, щоб домогтися чогось у цьому житті. Варто не боятися невдач та вірити у власні сили (висновок).Джерело: http://osvita.ua/doc/files/news/50/5013/vv_porada.pdf
Категорія: Нормативні документи | Додав: inconstant (16.11.2014)
Переглядів: 1855 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples

 • Copyright MyCorp © 2021
  Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz